Zonder begeleiders, instructeurs en opleiders zouden er geen opleidingen en andere klimactiviteiten georganiseerd kunnen worden binnen de USAC. Op deze pagina vind je alle informatie met betrekking tot de opleiding tot verschillende kaderstatussen, bijscholing en de bijbehorende onkostenvergoedingen. Klik op de onderstaande kopjes voor meer informatie.

Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met de OC.

De opleidingsstandaarden en overig cursusmateriaal van IT, IV, OV-SP, OV-MP en Trad vind je hier:

NKBV Cursusliteratuur

2013 06 27 USAC Standaard IT

2013 12 17 USAC Standaard IV

OV-SP Routelijst Beoordeling

2013 10 25 USAC Standaard OV

2013 10 25 USAC Standaard Trad

Kaderbijscholing
Kaderopleiding
Sportklimbegeleider (SKB)
Sportkliminstructeur (SKI)
Praktijkbegeleider (PB)
Beoordelaar (BE)
Leercoach (LC)
Sportklimtrainer (SKT)
Alpiene Opleidingen

Kaderbijscholing

Als je een NKBV-leertraject met goed gevolg afsluit, zal dit worden bezegeld met een diploma en ontvang je een sporttechnische status. Je status is onbeperkt geldig, maar een status alleen is niet voldoende om je functie uit te oefenen. Hiervoor heb je een licentie nodig.

Meer informatie over licentiebehoud en het behalen en registreren van licentiepunten vind je op deze pagina op de site van de NKBV.

Meer informatie over de vergoeding van kosten voor bijscholingsactiviteiten vind je hier. Neem over (mogelijke) vergoeding altijd eerst contact op met de fiscus.

Informatie over vergoedingen voor kosten van de kaderopleiding vind je hier. Neem hiervoor ook altijd contact op met de fiscus.

Kaderopleiding

Sinds enkele jaren is er een vaste opzet voor de kaderopleiding. Meer informatie over deze opzet en de planning vind je in dit bestand. Meer informatie over verschillende kaderstatussen en de bijbehorende opleiding vind je hieronder.

Sportklimbegeleider (SKB)

Doel
Als SportKlimBegeleider (SKB) ga je zelfstandig met naklimmers op pad in de rotsen en assisteer je bij cursussen voor de KlimVaardigheidsBewijzen (KVB’s: IT, IV, OV-SP, OV-MP). Hierbij is er altijd een SportKlimInstructeur (SKI) als eindverantwoordelijke aanwezig.

Opleidingstraject
In het opleidingstraject tot SKB ontwikkel je eigen kennis en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit doe je door als SKB-io (SKB in opleiding) onder begeleiding van een Praktijk Begeleider (PB) op weekenden met beginners te klimmen en bij te dragen aan de opleidingen van de USAC.
Je ervaringen en feedback (van cursisten en je PB’s) houdt je bij in een digitaal portfolio. Hierin schrijf je dus na een cursus/weekend hoe je het vond gaan en wat je ervan geleerd hebt. Hierop kunnen anderen dan een reactie geven, waardoor het portfolio uiteindelijk een goed beeld geeft van jouw ontwikkeling. Ook zul je bekend raken met een aantal reddingstechnieken, waarmee je noodsituaties kunt oplossen. Hiervoor organiseert de USAC avonden in de hal en een ‘kader-io weekend’.
Als het moment van examen doen daar is, zal een beoordelaar (BE) je portfolio bekijken en jou een dagdeel volgen terwijl je met een naklimmer gaat klimmen. Hierbij zal je BE een probleemsituatie creëren, waar je een oplossing voor moet bedenken. Als je beoordelaar tevreden is over je portfolio (als deze laat zien dat je ten minste de Proeven Van Bekwaamheid (PVB) hieronder beheerst) en over hoe jij je gedraagt in de rol als SKB in de rots, slaag je voor je examen en kun je je als SKB gaan inzetten voor de USAC.

Vereisten:

Portfolio
– Klimmen met naklimmers
– PVB Assisteren bij een les OV in de rots
– PVB Assisteren bij een klimvaardigheidstoets OV in de rots

Eigen vaardigheden
– Klimmen met naklimmers
– Jezelf en medeklimmers redden uit een noodsituatie, met o.a. de volgende technieken:
– afdalen met slachtoffer
– prusikken
– seilrolle flaschenzug
– express-flaschenzug
– touwverlenging/laten zakken

Sportkliminstructeur (SKI)

Doel
Als SportKlimInstructeur (SKI) wordt je eindverantwoordelijk voor het geven van een cursusles of een weekend klimmen met naklimmers. Je stuurt SKB’s aan en neemt toetsen voor KlimVaardigheidsBewijzen (KVB’s: IT, IV, OV-SP, OV-MP, OV-AK ) af.

Opleidingstraject
In het opleidingstraject tot SportKlimInstructeur (SKI) ontwikkel je niet alleen eigen kennis en verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook didactische vaardigheden en kennis van groepsdynamica en van de gebieden waar je komt. Dit ontwikkel je als SKI-io (SKI in opleiding) door stage te lopen binnen de opleidingen en weekenden van de USAC, onder begeleiding van een PraktijkBegeleider (PB).
Je ervaringen en feedback (van cursisten en je PB’s) houdt je bij in een digitaal portfolio. Hierin schrijf je dus na cursus cursus/weekend hoe je het vond gaan en wat je ervan geleerd hebt. Hierop kunnen anderen dan een reactie geven, waardoor het portfolio uiteindelijk een goed beeld geeft van jouw ontwikkeling. Ook zul je bekend raken met een aantal reddingstechnieken, waarmee je noodsituaties kunt oplossen. Hiervoor organiseert de USAC avonden in de hal en een ‘kader-io weekend’.
Voor de rol van SKI-OV-SP/MP of -Trad moet je bovendien op de hoogte zijn van Eerste Hulp Bij Bergsport Ongevallen (EHBBO). Hiervoor worden af en toe centrale weekenden georganiseerd door individuele SAC’s of de NSAC. Als het moment van examen doen daar is, zal een beoordelaar (BE) je portfolio bekijken en jou een dagdeel volgen terwijl je een zelf voorbereide les (IV/OV-SP/OV-MP/Trad) geeft. Voor SKI-OV-SP/MP/Trad zul je ook een dagdeel met een naklimmer gaan klimmen waarbij je BE een probleemsituatie creëert, waar je een oplossing voor moet bedenken. Als je beoordelaar tevreden is over je portfolio (als deze laat zien dat je ten minste de Proeven Van Bekwaamheid (PVB) hieronder beheerst), over de wijze waarop je lesgeeft en over hoe jij je gedraagt in de rol van SKI, slaag je voor je examen en kun je je als SKI gaan inzetten voor de USAC.

Vereisten:

Certificaten
– EHBBO (Eerste Hulp Bij Bergsport Ongevallen)*

Portfolio
– PVB Geven van een les IV/OV-SP/MP/Trad (in de rots voor OV en AK)
– PVB Aansturen van assistenten
– PVB Afnemen van een klimvaardigheidstoets IV/OV-SP/MP/AK

Eigen vaardigheden
– Klimmen met naklimmers*
– PVB Geven van een les IV/OV-SP/MP/Trad
+ Lesplan
– Jezelf en medeklimmers redden uit een noodsituatie*, met o.a. de volgende technieken:
– afdalen met slachtoffer
– prusikken
– seilrolle flaschenzug
– express-flaschenzug
– touwverlenging/laten zakken

* niet voor SKI-IV

Praktijkbegeleider (PB)

Een praktijkbegeleider (PB) helpt kader in opleiding bij de uitvoering van hun opdrachten en het bespreken van de planning. Verder observeert hij of zij in de praktijk en geeft feedback. Als praktijkbegeleider mag je kandidaten begeleiden tot op het niveau waarop je zelf bent opgeleid.

Opleiding
Onder de vlag van de Academie voor Sportkader wordt met verschillende sportbonden een trainingsdag voor praktijkbegeleiders georganiseerd. Je volgt de scholingsdag en maakt vervolgens de opdrachten die erbij horen. Deze opdrachten worden nagekeken door de docent die de scholing geeft.

Als je alle opdrachten voldoende hebt gemaakt, wordt het advies ‘geslaagd’ doorgegeven aan de NKBV. Op basis hiervan krijg je bij de NKBV de status praktijkbegeleider met een éénjarige licentie. In dat jaar kun je de gegeven opdrachten maken. Als je het diploma hebt, krijgt de NKBV bericht van de academie voor sportkader. Je licentie wordt dan omgezet naar de normale 3-jarige licentie. De kosten voor deze opleiding (á 100 euro) kunnen achteraf door de NKBV worden vergoed. Klik hier voor meer informatie.

Beoordelaar (BE)

Als beoordelaar ben je, afhankelijk van je eigen instructeursniveau, actief bij afname van de proeven van bekwaamheid (examens) van aankomende instructeurs. Jij bepaalt of een kandidaat daadwerkelijk alle benodigde competenties heeft laten zien voor de instructeursfunctie.

Opleiding
De opleiding tot beoordelaar bestaat minimaal uit één scholingsdag en een stage van ongeveer drie beoordelingen. De overige tijdsinvestering is afhankelijk van jouw eigen eerder verworven competenties.
De opleiding tot beoordelaar wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat uit een schriftelijk portfolio, waarin je jouw uitgewerkte stageverslag en opdrachten hebt verzameld. Naast de portfoliobeoordeling vindt een reflectie-interview plaats.

Leercoach (LC)

Als leercoach coördineer je het leertraject van de op te leiden instructeurs. De kandidaten dragen hierbij zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces, maar de leercoach helpt met het vormen van een leertraject-op-maat. Als leercoach ben je eindverantwoordelijk voor het opleidingstraject van de kandidaat en geeft supervisie aan de praktijkbegeleider(s) van de kandidaten die hij begeleidt. Daarnaast maakt de leercoach onderdeel uit van een landelijk leerteam dat de kwaliteit van de opleidingen bewaakt.

Als leercoach mag je kandidaten begeleiden tot op het niveau waarop je zelf bent opgeleid.

Opleiding
De opleiding tot leercoach bestaat niet uit een vaststaand traject. Je wordt geacht zelfstandig te werk te gaan, eventueel met ondersteuning van een NKBV Coach of door mee te draaien met een leercoach binnen de USAC.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat uit een schriftelijk portfolio, waarin je jouw uitgewerkte begeleidingsverslagen en opdrachten hebt verzameld. Naast de portfoliobeoordeling vindt een reflectie-interview plaats.

Sportklimtrainer (SKT)

Als sportklimtrainer (SKT) geef je zelfstandig techniek- en tactiektrainingen. Meer informatie over deze opleiding vind je op deze pagina op de site van de NKBV. Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer informatie over bijvoorbeeld vergoedingen, neem dan contact op met het USAC-bestuur.

Alpiene opleidingen

Behalve de genoemde sportklimopleidingen bestaan er ook alpiene kaderopleidingen. Deze worden echter niet binnen de USAC of NSAC gegeven.

Meer informatie vind je op deze pagina op de site van de NKBV. Daarnaast kun je voor vragen altijd contact opnemen met de Alpencommissaris(sen) van de USAC.