De opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van USAC. We willen iedereen de kans geven om op een veilige manier te leren klimmen. Voor vragen hierover, neem dan contact op met de OC (oc@usac.alpenclub.nl).

Zelfstandig klimmen

De klimactviteiten worden ondersteund door een uitgebreid opleidingsprogramma die door gediplomeerde kliminstructeurs (SKI’s en SKB’s van de NKBV) gegeven zullen worden. Het programma bestaat uit een aantal onderdelen:

Beginnersopleiding
Bestaande uit IT (Indoor Toprope), hoe-zeker-ik-een-voorklimmer en hoe-hou-ik-een-voorklimmersval avond, vaak de donderdag avond voordat je op introweekend gaat, en introweekend.
Hier leer je de beginselen van het zekeren. Dit onderdeel is voor iedereen binnen de USAC verplicht. Je begint hier al mee tijdens de kennismakingsavond. Hierna zullen er nog 2 contactmomenten worden georganiseerd en een toetsmoment. Na het behalen van dit diploma mag je zelfstandig in iedere klimhal klimmen. Verder maken we je in de hal bekend met het zekeren van een voorklimmer, waarna een introweekend met klimmen in de rots volgt.
Indoor Voorklimmen (IV)
Een mooie opstap naar het buiten klimmen. Hier leer je specifieker het zekeren van een voorklimmer en zelf voorklimmen. Je leert een aantal touwcommando’s, maar ook zelf een gecontroleerde voorklimval te maken, en hoe je deze het beste kunt opvangen als zekeraar. De opleiding bestaat uit 2 verplichte contactmomenten, oefenmomenten, een valtraining, en een vaardigheidstoets. In november gaat de eerste lichting van start, voornamelijk bedoeld voor de mensen die op kerstweek mee gaan. In februari zullen de andere lichtingen plaatsvinden. Om mee te doen aan de opleiding moet je minimaal 5b klimmen, dit geldt ook voor de vervolg opleidingen. Na het behalen van dit diploma mag je in een klimhal voorklimmen.
Outdoor Voorklimmen Singlepitch (OV-SP)
De Outdoor Voorklimmen Singlepitch bestaat uit alle theorie en technieken die je nodig hebt bij enkele lengtes klimmen in behaakt terrein. Hierbij hoort het bouwen van een standplaats en het ombouwen naar abseil. Deze cursus bestaat uit een theorieavond, een praktijkavond op de klimmuur en een speciaal opleidingsweekend in de rots om alles voor-t-echie te gebruiken. Wie dit weekend klaar is voor examen, kan examen doen. Soms moeten cursisten echter nog een ander weekend meer ervaring opdoen. Tijdens elk ander USAC-weekend zullen er examenformulieren aanwezig zijn en bij elke SKI kan je een examen aanvragen.
Outdoor Voorklimmen Multipitch (OV-MP)
Tijdens de OV-MP module wordt geleerd hoe routes van meerdere touwlengtes zelfstandig geklommen kunnen worden. Je leert dan veel touwtechnieken die niet tijdens de OV-SP cursus aangeboden worden: Onder andere het zekeren vanaf de standplaats, het zekeren over het lichaam, klimmen met dubbeltouw en zekeren met dubbeltouw en reverso.
Outdoor Voorklimmen Traditioneel (Trad)
Tijdens de OV-Trad leer je op eigen protectie te klimmen, dus in onbehaakt terrein, en hoe je mobiele tussenzekeringen moet gebruiken (bijvoorbeeld nuts, friends en schlings).

Elke opleiding kost tussen de €2.50 of €7.50, afhankelijk van het aantal deelnemers dat jaar. Hier komen entree-kosten van de hal waar de opleiding plaatsvindt nog bij.

Voor vragen hierover, neem dan contact op met de OC(oc@usac.alpenclub.nl).

Instructeursopleidingen

Geen opleidingen zonder instructeurs, binnen de USAC hebben leden de mogelijkheid om door te groeien tot kliminstructeur. Alle instructeurs doen hun werk vrijwillig, wees hun hier dan ook dankbaar voor! Mogelijkheden zijn Sportklimbegeleider (SKB), dan mag je buiten naklimmers begeleiden, les geven in de sport, en mee helpen met opleidingen, en vervolgens SKI-OV en SKI-AK, SportKlimInstructeur, voor Outdoor Voorklimmen (Singlepitch en Multipitch) en Adventure Klimmen respectievelijk, waarvoor je EHBBO (BLS) moet hebben. Tijdens de opleidingen ga je dieper in op de stof zoals touw-en-reddingstechnieken en ook dit sluit je af met een examen in het klimgebiedje. Ieder heeft portfolio beoordeling en een proeve van bekwaamheid in reddingstechnieken. Voor SKI’s komt hier nog een examen in het geven van een les bij kijken. Hier gaat wel USAC subsidie heen; de kosten van de opleiding zijn bij de USAC te declareren, mits je natuurlijk wel een aantal keer actief mee helpt bij opleidingen bij de USAC (zie ALV agenda/notulen 26 oktober 2009). Kader kan goedkoper mee op weekendjes en de kerstweek, en mag een drankje per opleiding declareren bij de OC, als bedankje.

Inschrijving van kaderopleidingen verloopt via de NKBV. De opleiding zelf vindt plaats via de USAC. Heb je interesse, meldt dit dan bij de OC. Wij brengen je in contact met een LC (Leercoach). Samen met je LC spreek je je leertraject af. Een PB (Praktijkbegeleider) helpt je hiermee in de praktijk. Als kader kun je ook doorgroeien naar PB en LC. Informeer bij de OC naar de mogelijkheden. De OC organiseert een aantal workshops voor kader om hun skills scherp te houden en te verbeteren.

Voor vragen hierover, neem dan contact op met de OC (oc@usac.alpenclub.nl).

Techniektraining

Hiernaast worden er ook techniektrainingen gegeven binnen de USAC. Hier leer je beter klimmen. Zaken als het staan op de voeten, het gebruik van je lichaam, indraaien en wrijvingsklimmen komen dan aan bod. Dit onderdeel wordt vaak een keertje in het najaar, voor beginners, na de introductie periode, en in het voorjaar, voor gevorderden, voordat de weekendjes van start gaan, gegeven door een SKT (SportKlimTrainer). De techniektraining voor gevorderden wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Sportraad. Ingangseis om SKT te worden, is minimaal 6c klimmen.

Alpenopleiding

Tenslotte is er natuurlijk ook de Alpen-opleiding. Dit is een opleiding touwtechnieken en veiligheid in de Alpen en is voornamelijk bedoeld voor de beginnende alpinisten, zoals iedereen die een NSAC-cursus gaat volgen. Tijdens een aantal avonden zal er een nieuw onderwerp aan bod komen, zoals Weerkunde, EHBBO (Eerste Hulp Bij Bergsport Ongevallen), Tochtenplanning (met kaart en kompas), en Alpiene Touwtechnieken (zoals seilrolle en selbstseilrolle). Dit gaat een paar maanden voor de zomervakantie van start.

Voor vragen hierover, neem dan contact op met de AlpenCommissie (alpen@usac.alpenclub.nl).

Opleidingsagenda

Zie de Agenda.