Ongevallenprocedure zomer 2023

For English, see below

——————————–

Lieve leden,

Lees onderstaand bericht goed door.

Binnenkort start ons Alpenseizoen, waarbij we massaal zullen vertrekken naar dit mooie berggebied. Het is dan ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de noodnummers en procedures in het geval van een ongeluk. We hopen dat jullie de informatie uit deze mail niet nodig zullen hebben, maar we beoefenen een risicosport. Wees verstandig, vraag kader om advies, neem geen onnodige risico’s en blijf binnen je eigen grenzen.

Noodnummers – zet deze in je telefoon!

 • Lokale hulpdienstenin Italië is dit 112.

Bellen bij directe spoed.

 • NKBV alarmcentrale, 24/7 bereikbaar: +31 7 03 14 55 11.

Na het ongeval bel je de NKBV met je lid- en verzekeringsnummer (polisnummer NKBV reisverzekering = 461.761).

 • NSAC noodtelefoon, 24/7 bereikbaar: +31 6 40 03 35 96.

Alleen bij nood of na een ongeval.

 • USAC bestuur

Als bestuur vangen wij de vereniging op na een ongeluk. Daarnaast zijn we de schakel tussen de leden, de NSAC en de NKBV. Voor vragen of ondersteuning kan je een van ons bellen. Bij spoed bel je de bovenstaande nummers.

Praeses: Julien Geurts – +31 6 40 02 28 87

Vice Praeses: Saar Planjer – +31 6 46 54 59 43

Ab Actis: Richard Koetschruyter – +31 6 36 59 83 93

Fiscus: Jarik Stoutjesdijk – +31 6 22 72 23 48

HSHG: Djoeke van den Bosse – +31 6 26 85 17 82

MatCom: Yu-Lan Dibbits – +31 6 50 97 11 79

Ongevallenprocedure

In de Alpen gebeuren regelmatig ongelukken onder SAC’ers. Dit kan heel heftig zijn. Om ervoor te zorgen dat er op tijd gehandeld wordt, iedereen goed wordt opgevangen en nabestaanden op een waardige manier worden geïnformeerd, is het van belang de volgende procedure te volgen.

 1. Neem contact op met het bestuur, of met de NSAC noodtelefoon (+31 6 40 03 35 96).
 2. Het bestuur en de NSAC nemen contact op met de NKBV. maar je kunt ze ook zelf bereiken via de NKBV alarmcentrale (+31 7 03 14 55 11).
 3. De NSAC, USAC en NKBV bepalen samen wat de nodige stappen zijn en op welke manier er contact wordt opgenomen met de nabestaanden en betrokkenen.

Media

In het geval van een incident of ongeluk, is je eerste reactie richting de media altijd ‘geen commentaar‘ en verwijs je door naar Robin Baks (directeur NKBV), robin.baks@nkbv.nl. Er zijn helaas voorvallen geweest waarbij familieleden via de media over het ongeluk leerden, of dat er uitspraken van mensen uit het verband zijn getrokken.

Ongeval melden

Als jij een (bijna) ongeval hebt meegemaakt, wordt het zeer gewaardeerd als je een ongevallenformulier invult op http://www.klimongevallen.nl. Indien gewenst kan het bestuur daar mee helpen. Op deze manier leren we van elkaars fouten en maken we de sport samen veiliger. Lees het register vooral eens door, het helpt je om niet dezelfde fouten te maken die eerder tot ongelukken hebben geleid.

Bereikbaarheid bestuur

Wij zijn natuurlijk ook op vakantie. Om er voor te zorgen dat er altijd iemand van bestuur bereikbaar is voor vragen, hebben we een rooster opgesteld (zie bijlage). Dit staat niet steen gebeiteld, we proberen slechts rekening te houden met onze eigen vakanties. In geval van nood negeer je dit schema!

Fijne zomer, en tot in de bergen!

Hartelijke groet,

Julien Geurts

Praeses USAC

+31 6 40022887

Bestuur 94 ‘On the Rocks’

—————————–

Dear members,

Please read the following message carefully.

Soon our Alpine season will start, during which we will leave en masse for the beautiful mountains. It is therefore important to be aware of the emergency numbers and procedures in case of an accident. We hope you won’t need the information in this e-mail, but we practice a high-risk sport. Be sensible, ask instructors for advice, don’t take unnecessary risks and stay within your limits.

Emergency numbers – put these in your phone!

 • Local emergency services: in Italy this is 112.

Call in case of immediate urgency.

 • NKBV emergency centre, available 24/7: +31 7 03 14 55 11.

After the accident, call the NKBV with your member and insurance number (policy number NKBV travel insurance = 461.761).

 • NSAC emergency phone, available 24/7: +31 6 40 03 35 96.

Only in case of an emergency or after an accident.

 • USAC board

As the board we take care of the association after an accident. We are also the link between the members, the NSAC and the NKBV. For questions or support, you can call any of us. In case of emergency call the numbers above.

Praeses: Julien Geurts – +31 6 40 02 28 87

Vice Praeses: Saar Planjer – +31 6 46 54 59 43

Ab Actis: Richard Koetschruyter – +31 6 36 59 83 93

Fiscus: Jarik Stoutjesdijk – +31 6 22 72 23 48

HSHG: Djoeke van den Bosse – +31 6 26 85 17 82

MatCom: Yu-Lan Dibbits – +31 6 50 97 11 79

Accident procedure
Accidents regularly happen among SACs in the Alps. These can be very intense and weigh heavy on our minds or association. To ensure that action is taken in time, everyone is well taken care of and relatives are informed in a dignified way, it is important to follow the following procedure.

 1. Contact the board, or the NSAC emergency phone (+31 6 40 03 35 96).
 2. The board and NSAC will contact the NKBV. but you can also contact them yourself via the NKBV emergency phone (+31 7 03 14 55 11).
 3. The NSAC, USAC and NKBV decide together what the necessary steps are and in what way the next of kin and those involved will be contacted.

Media

In the event of an incident or accident, your first reaction towards the media is always ‘no comment‘ and refer to Robin Baks (director NKBV), robin.baks@nkbv.nl. Unfortunately, there have been incidents where family members learned about the accident through the media, or that people’s statements have been taken out of context.

Report accident

If you have experienced an accident or near accident, it would be greatly appreciated if you fill in an accident form at http://www.klimongevallen.nl. If required, the board can help with that. This way, we learn from each other’s mistakes and make the sport safer together. Be sure to read through the register, it will help you avoid making the same mistakes that led to accidents before.

Reachability board

We are, of course, also on holiday. To ensure that someone from the board can always be reached for questions, we have drawn up a schedule (see document attached). This is not set in stone, we only try to take into account our own holidays. In case of emergency, you can ignore this schedule!


Happy summer,

Julien Geurts

Praeses USAC

+31 6 40022887

Bestuur 94 ‘On the Rocks’

Utrecht-Freyr op de bierfiets, bakfiets en meer: Interview met Maarten Altena

Interview met Maarten Altena door Illa Carrion Braakman

Hoi Maarten, ik ben blij dat ik je gevonden heb! Bij welke SAC zat je?  
Ik was destijds lid van de YetiSAC.

Op wat voor een voertuigen heb jij allemaal meegedaan aan Utrecht-Freyr?
Ik heb meegedaan op:
– De tandem. Hiermee heb ik uiteindelijk in mijn eentje de finish gehaald.
– De bakfiets. Hiermee hebben we met zijn tweeën de finish gehaald.
– De step. Ik heb de finish gehaald. Mijn maatje op de skeelers moest het helaas opgeven.
– De duocapide. Ik heb het op moeten geven na 210 km wegens vastgelopen versnellingen…
– De skatebike. Nadat ik de Belgische grens gehaald had, heb ik het opgegeven.
– De familiefiets. Ik heb de Belgische grens gehaald!
– De bierfiets. We hebben binnen 24 uur de finish gehaald, met nog 6 van de 12 startende medestrijders!

Wat was je favoriet?
De favoriet is uiteraard de bierfiets, mega gezellig én efficient!

Stel je zou nog eens meedoen, met welk voertuig zou je dan gaan?
Ik heb nog wel meerdere ideeën, maar de beste hou ik voorlopig nog voor mezelf 🙂 ik zou nog wel eens Utrecht-Freyr willen rennen!

Wat is je leukste herinnering aan Utrecht-Freyr?
De leukste herinnering is toch wel met de bierfiets, met in totaal 12 medestrijders waaronder de vader van een vriend van me (leeftijd 60+) die de hele nacht mee heeft gedaan en om 07:00 uur toen we bij de finish aankwamen het eerste biertje verdiend geopend heeft!

Enthousiast geworden? Als je geluk hebt zijn de inschrijvingen nog open: https://usac.alpenclub.nl/wedstrijden/utrecht-freyr/

De USAC app

De USAC app is gelanceerd! Blijf makkelijk op de hoogte van alles wat er binnen de USAC gebeurt, vind razendsnel klimmaatjes, doe mee aan de geweldige winterbingo en nog veel meer plezier. Het kan allemaal, zoek in je mail naar “Registratiecode voor USAC” en geniet!

Kortingspagina aangepast

We hebben de informatie op de kortingspagina aangepast. Kijk op de pagina voor de meest actuele informatie over de kortingsregelen,

Knaek-passen en USAC-merch in Marktzicht

Vanavond op te halen in Marktzicht: jouw gouden ticket tot veeeele kortingen in Utrecht. Zomaar, voor niks. Dat dat nog kan tegenwoordig. We hebben 50 Knaeks uit te delen, dus wees er snel bij! Kijk hier voor de kortingen die je met zo’n passie kunt ontvangen.

(Oja, en mocht je nog niet genoeg USAC-tsjak in huis hebben, dan kun je dat vanavond ook even aanvullen. Niet helemaal voor niks, maar wel fijn om te hebben.)

Tot vanavond!
xx Bestuur 91

Klimmuur gesloten tijdens Kerst en Oud&Nieuw

Lieve leden,

Omdat de klimmuur sluit tijdens Kerst en Oud en Nieuw,

Is er geen USACtijd op dinsdag 24 december, donderdag 26 december en dinsdag 31 december.

Vanaf donderdag 2 januari is iedereen echter weer welkom

HUNTED 2.0

Hunted spel van de accie!

https://forms.gle/szgVADzSCYUSSaiA8

Doe mee met Stichting MOVE!

Wil jij naast je studie een maatschappelijke bijdrage leveren? Meld je aan voor de Move-commissie en zet een project op met kinderen uit een minder bedeelde wijk in Utrecht. In vier tot zes maanden help jij  kinderen van 10-13 jaar om iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. Je leert je eigen maatschappelijke project te managen, je ontwikkelt jouw talenten, vergroot je netwerk, doet coaching- en leiderschapsskills op, werkt aan je cv en komt in contact met interessante lokale partijen. Daarnaast leer je de leefwereld van kinderen uit een minderbedeelde wijk kennen en geef je hen een kijkje in de leefwereld van een student. Samen werk je toe naar een uitvoerbaar plan en kun je veel betekenen voor de buurt.

 

De projecten bestaan uit twee onderdelen: een verbindende activiteit en een actief uitstapje naar het studentenleven. Tijdens dit uitstapje nemen jullie de kinderen een dagje mee in jullie leefwereld; samen sporten, een bezoek aan de universiteit of een kijkje op de vereniging. In het wijktraject brainstormen jullie samen met de kinderen over wat er beter kan in de wijk. Samen komen jullie tot een concrete vernieuwing die vervolgens ook gerealiseerd wordt: een chillbank op het schoolplein, een bijzonder kunstwerk of een swingend buurtfeest bijvoorbeeld.

Wij zijn op zoek naar minimaal vijf studenten die een Move-project willen starten! Meer weten? Kijk op www.stichtingmove.nl/studenten Aanmelden? Mail dan voor 18 februari naar vice@usac.alpenclub.nl

NKBV bijscholing

Beste kader (en leergierige klimmers),

Bij de NKBV regio Midden-Nederland zijn verschillende trainingen te volgen. Ze vinden plaats in Neoliet, Utrecht. Hier kun je je reddingstechnieken bijschaven of nieuwe zekerapparaatjes leren kennen en deze wellicht introduceren aan leergierige usac’ers 🙂

Check de website van de NKBV voor de bijscholingen en workshops die voor jou relevant zijn (https://midden-nederland.nkbv.nl/agenda/workshop-halfautomaten-en-autotubers/06-12-2018), of kijk op de agenda!

Er zijn af en toe ook workshop voor gewone klimmers om bijvoorbeeld beter te leren voorklimzekeren!

Voor de meeste workshops moet je je van tevoren aanmelden door te mailen naar klimmen.mn@gmail.com o.v.v. naam, e-mailadres, woonplaats, NKBV-lidnummer en kader/klimstatus.

Klim ze!

 

Archief: verwijderen pagina 17e lustrum 17-6-2018

Dit jaar is de USAC 85 jaar geworden! Dit 17e lustrum van de USAC laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan, daarom is er dit jaar al vanalles georganiseerd en er staat nog een boel op de planning.

Lustrumweek
Er was bijna niet aan te ontkomen: de USAC lustrumweek. Van 15 t/m 22 november waren er allerlei activiteiten georganiseerd. Het programma zag er als volgt uit:

Vrijdag 15 november werd onze 85e verjaardag gevierd met film en taart.
Zaterdag 16 november was het weer tijd voor een memorabele dies, voor de eerste keer in boulderhal Sterk. Het thema was ‘ballenbal’, en is door vele zeer creatief opgevat. Een geslaagde avond, inclusief ballenbak en ballerig eten. Overdag was er een BallenBoTS georganiseerd waarin USAC’ers door Utrecht zijn geskippybalt.
Zondag 17 november werd er uitgebrakt met Yoga en Boulderen.
Maandag 18 november was er een spelletjesavond in café de Stad. USAC en spelletjes gaan altijd goed samen en ook dit keer was het een succes
Dinsdag 19 november werd er een lustrumlezing gehouden door Marianne van der Steen. Deze USAC’er vertelde over haar ijsklimervaringen en het stellen van doelen
Woensdag 20 november was de BEAL Sac Studenten & Alumni Kampioenschap Prusikken. Van te voren was er een bbq georganiseerd en hoewel het weer niet helemaal mee zat zijn er zelfs ASAC’ers op komen dagen om de buitenwand omhoog te prusikken!
Donderdag 21 november heeft de USAC zwembad de Hommel op stelten gezet tijdens een disco-zwemavond. Inclusief tikkertje, glijbaan verstoppen en met zijn twintigen in het bubbelbad: bij iedereen kwam het kind weer naar boven!
Vrijdag 22 november is er heel wat afgefietst tijdens de Cycling Dinner. Heerlijk gegeten bij verschillende USAC’ers thuis.

Kortom: het was een zeer geslaagde week!

Lustrumattributen
Er zullen dit jaar maar liefst drie USAC gadgets uitkomen. Eén daarvan was een zelfgehaakte muts, die met succes door een aantal USAC’ers gehaakt is. De rest van de gadgets worden nog bekend gemaakt.

Extra grote kerstweek
Dit jaar was er niet één maar waren er maar liefst twee kerstweken! Er gingen zo’n 25 man naar les Calanques en daarnaast ging er een auto met 6 personen naar het Italiaanse Finale Ligure. Beide zeer geslaagde weken: er is iedere dag sportgeklommen en er zijn zelfs redelijk wat USAC’ers de zee in gedoken voor een nieuwjaarsduik, zowel in Frankrijk als Italië.

Lustrumboek
Er wordt hard gewerkt aan een lustrumboek met daarin natuurlijk een samenvatting van de laatste vijf jaar maar er worden ook nog oudere koeien uit de sloot gehaald!