Alpiene klimweek

Datum/Tijd
15 juli - 22 juli
00:00 - 23:59
+Toevoegen aan jouw kalender


[English below]

Appetijtelijke Alpinisten,

Tijdens de Alpiene Klimweek maken we met een gevarieerde groep alpiene tochten vanuit een bivakhut. Zo bieden we de mogelijkheid voor (beginnende) alpinisten om in korte tijd veel alpiene ervaring op te doen.

Hoog in het Mont Blanc massief ligt het Bivouac de l’Envers des Dorées. Hier heb je alles wat je berghart wenst: klassieke touren op elk niveau, pittige trad routes en een geweldig uitzicht. Kom jij met ons mee naar dé hoogalpiene USAC activiteit? Na de klimweek rijden we gezamenlijk door naar de USAC camping.

Locatie: Bivouac de l’Envers des Dorées, 2983m, Zwitserland (https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/bivouac-de-lenvers-des-dorees-2147000089/) Op twee uur rijden vanaf de USAC en NSAC campings.

Aantal deelnemers: 14

Data:

Inschrijvingsdeadline – 22 mei
Voorbereidingsavond – midden juni
Verzamelen in het dal – 15 juli, vrijdag
Afloop (en op naar de USAC camping!) – 22 juli

Kosten: Waarschijnlijk weer onwaarschijnlijk laag (ongeveer 80 euro; afhankelijk van (nog meer) subsidies; exclusief vervoer; inclusief avondeten)

Wie: Alle USAC’ers met minstens C1 of vergelijkbare ervaring en goede conditie. C2 wordt aangeraden, maar is niet noodzakelijk. Bij te veel aanmeldingen maakt de klimweekcommissie een selectie.

Opgeven: Geef je voor 1 juni op via de link die via een promomail op 11 mei gedeeld is.

Voorwaarden: Dit is geen cursus, klimmen valt onder eigen verantwoordelijkheid. Vervoer en materiaal worden door de groep centraal afgestemd, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen ervan. Een reisverzekering met bergsportdekking is uiteraard een vereiste.

Gruezi!

————

Dear Alpinists,

During the Alpine Climbing Week we make alpine trips with a varied group from a bivouac hut. By doing this, we offer (beginning) alpinists the opportunity to gain a lot of alpine experience in a short time.

High in the Mont Blanc massif is the Bivouac de l’Envers des Dorées. Here you have everything your mountain heart desires: classic tours at every level, spicy trad routes and great views. Will you come with us to the high-alpine USAC activity? After the climbing week we drive together to the USAC campsite.

Location: Bivouac de l’Envers des Dorées, 2983m, Switzerland (https://www.sac-cas.ch/de/huetten-und-touren/sac-tourenportal/bivouac-de-lenvers-des-dorees-2147000089/ ) A two hour drive from the USAC and NSAC campgrounds.

Number of participants: 14

Dates:

Application Deadline – May 22
Preparation evening – mid-June
Gathering in the Valley – July 15, Friday
End (and on to the USAC campsite!) – July 22

Costs: Probably again improbably low (about 80 euros; depending on (even more) subsidies; excluding transport; including dinner)

Who: All USAC’ers with at least C1 or comparable experience and good condition. C2 is recommended, but not necessary. If there are too many registrations, the climbing week committee will make a selection.

Sign up: Sign up before June 1st via the link that was shared via a promo email on May 11th.

Conditions: This is not a course, climbing is your own responsibility. Transport and equipment are coordinated centrally by the group, but you are responsible for arranging it yourself. Travel insurance with mountaineering cover is of course a must.

Gruzi!