Hier zal te zijner tijd alle informatie over het Hemelvaart Alpenweekend te vinden zijn.